Priser

Om du har mye info, bilder og media som skal på siden lønner det seg å fordele dette på flere sider ettersom alt for mye på en side vil redusere innlastningstiden på siden.

Prisen blir beregnet utifra hvor mye jobb jeg anntar innholdet vil ta.

Ta kontakt for en prat om hva du ønsker så blir vi enige om pris.

Jeg jobber selvstendig og kan derfor garantere en mye lavere pris enn hva ett mediebyrå kan tilby. Men med min bakgrunn i flere mediebyrå er du sikret samme kvaliteten.